Pikendatud põhipuhkusest tulenev maksusoodustus

Töövõimetuspensioni saajatel on puhkuseseaduse (§ 9 lg 2 p2) alusel õigus 35-kalendripäevasele põhipuhkusele tavalise 28-kalendripäevase põhipuhkuse asemel.

Pikendatud puhkuse päevad tasustatakse riigieelarve vahenditest ning seega ei põhjusta need tööandjale otseselt täiendavat kulu (Puhkuseseaduse § 26 lg1 p1).

Selleks esitab tööandja kord kuus asukohajärgsele pensioniametile täidetud andmiku, milles on näidatud hüvitamisele kuuluv summa. Seejärel hüvitab riik tööandjale pikendatud puhkuse päevade eest makstud summa. Pensioniamet kannab andmikus toodud summa tööandja pangakontole kümne tööpäeva jooksul pärast andmiku pensioniametisse saabumist.

Vastavalt puhkuseseadusele (Puhkuseseaduse § 13 lg2 p2) on töövõimetuspensioni saajatel õigus esimesel tööaastal saada puhkust täies ulatuses sõltumata töötatud ajast.

Juhul kui töövõimetus määrati esimesel tööaastal tööaasta kestel, on isikul õigus pikendatud põhipuhkuse osale siiski proportsionaalselt töötatud ajaga.