Tulumaksuseadusest

Tulumaksuga ei maksustata:
- tööandja tehtud kulutusi töötaja tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel saadud tervisekahjustuse ravile;
- tööandja soetatud abivahendeid töötajale, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40%-st (kuulmispuude puhul kuulmislangus alates 30 detsibellist) või
- kellele on määratud puude raskusaste.
Abivahendi väärtus ei tohi sellisel juhul ületada 50% töötajale kalendriaasta jooksul makstud ja sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast.

Näiteks:
kui väljamaksed töötajale või teenistujale on kalendriaastas 100 000 krooni, siis abivahendi(te) maksumus, mida ei maksustata tulumaksuga, peab jääma kuni 50 000 krooni ulatusse;
tööandja poolt makstavaid hüvitisi puudega inimesele seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõiduks elukoha ja töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime märgatavat halvenemist.