Kuidas koostada hea CV

Milline on hea CV?

Erinevad CV koostamise õpetused väidavad, et CV eesmärgiks on veenda oma tulevast tööandjat, et just Sina oled sobiv kandidaat antud töökohale. Käesolevas portaalis aga proovime rohkem rõhutada tööotsija positiivseid oskusi, mis aitab kaasa sobiva töökoha leidmisele. 

 

Alljärgnevalt soovitused, kuidas oma CV-d võimalikult mitmekülgse informatsiooniga varustada.

 

CV nimi:

siia kirjutage lihtsalt oma CV jaoks pealkiri. (NB! Väli peab olema täidetud!)

 

Soovitava töökoha kirjeldus

kirjeldage lühidalt, millist tööd Te sooviksite teha. Näiteks: otsin tööd väikeses ja meeldivas kollektiivis, eelistatud ametikohad on kasvataja abi, nõudepesija või koristaja.

 

Valdkond:

valige valdkond, kus Te soovite töötada. Selleks klõpsake hiirega valdkonna nime peal ning seejärel klikkige hiirega noole peal. Valitud valdkond on seejärel näha kõrvalasuvas kastis. Valida võib ka mitu valdkonda. (NB! Väli peab olema täidetud!)


Sünniaeg:
valige noolega kastikestest sünniaeg.


Haridus:
valige noolega kastikesest sobiv haridus.


Arvutioskus:
määratlege arvutioskus, näiteks algaja (õpin klaviatuuri kasutama vms), tavakasutaja (kasutan aktiivselt internetti ja tekstitöötlusprogrammi vms), erioskused (süsteemihooldus, võrguhaldus vms)

 
Keeleoskus:
siia märkige keeleoskus - mis keel, mis tasemel, näiteks inglise keel suhtlemistasandil või kirjas väga hea


Suhtlemisoskus:
määratlege suhtlemisoskus/võime, näiteks: suhtlen vabalt või puudest tingituna ei saa ma telefoniga suhelda, kuid kirjalik suhtluskeel on väga heal tasemel
 

Oskused, mis on seotud hobidega:
siin kirjeldage oma hobisid, näiteks: mängin malet, mulle meeldib süüa teha ja ristsõnu lahendada.


Organisatsiooniline töö: 
täitke kastike, kui kuulute kuhugi organisatsiooni ja Teil on  seal kohustusi. Näiteks: olen puuetega inimeste käsitööringi juhendaja ja maleklubi aseesimees.


Lisainfo omandatud teadmistest ja oskustest:
siia märkige läbitud koolitused, kursused, koolid või muu. Või olete õppinud ise midagi hästi tegema. Näiteks: 2008 lõpetasin inglise keele kursused, oskan hästi puutööd ja läbisin täiendkoolituse arvutialal.


Töökogemused:
siia märkige töökogemused, näiteks: olen töötanud lapsehoidjana, koristajana ja telefonimüügiagendina.


Soovitud töökoha asukoht:
valige noolega kastikesest sobiv asukoht.


Täiendav info asukoha kohta:
valige noolega kastikesest töökoha piirkond.


Isikliku sõiduvahendi olemasolu:
märkige linnukesega sõiduvahendi olemasolu.


Internetiühendusega arvuti:
märkige linnukesega internetiühenduse ja arvuti olemasolu.


Puudest tulenevad erivajadused:
kirjeldage puudest tulenevaid erivajadusi. Näiteks: sobib lühendatud tööaeg või vajan töötamisel arvutiga mõneminutilist puhkust silmadele.


Abivahendid, mida kasutan igapäevaelus:
valige noolega kastikesest sobiv abivahend.


Lisainfo abivahendi kohta:
täitke juhul kui Teie abivahend puudus eelnevas loetelus või kui soovite eelnevat täpsustada. Näiteks: õues liigun tugiraamiga aga sisetingimustes seda ei vaja.

 

Millistele tingimustele peaks töökoht vastama:
valige tingimused, millele peaks töökoht vastama.


Soovitav töötasu:
siia märkige palgasoov  Näiteks: 6000 kätte


CV on aktiivne:
märkige kastikesse linnuke, kui soovite, et Teie CV oleks tööpakkujale nähtav.

 

Kõige lõpuks vajutage nuppu: Salvesta

 

NB! Edukas.invainfo.ee meeskonnal on õigus CV-d muuta/kustutada kui on alust arvata, et esitatud andmed ei vasta tõele või ei ole kooskõlas heade tavade ning eetikanormidega