Kool

Nimi: Vana-Antsla Kutsekeskkool
Tutvustus:

Vana-Antsla Kutsekeskkoolis on võimalik õppida ka nendel noortel, kes on omandanud põhihariduse toimetuleku riikliku õppeakava alusel IÕK järgi hooldusõppes.

Aadress: Vana-Antsla , Vana-Antsla alevik, Antsla vald
Asukoht: Võrumaa
Telefon: 785 3338
E-posti aadress: info@vana-antsla.edu.ee
Koduleht: http://www.vana-antsla.edu.ee/
Erivajadused:
 • liikumispuue
 • nägemispuue
 • kuulmispuue
 • intellektipuue
 • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • põhihariduse nõudeta
 • põhiharidus
 • keskharidus
Erialad:
 • lapsehoidja
 • ehitusviimistlus
 • puhastusteenindus
 • ehitus (kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus)
 • põllumajandus (taimekasvatus ja põllumajandustehnika kasutamine)
Saadav haridus:
 • keskeriharidus
 • kutseharidus