Kool

Nimi: G. Otsa nim Tallinna Muusikakool
Tutvustus:

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis 1975. aastast kannab Georg Otsa nime. Tänane kool on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist (aastast 1923 Tallinna Konservatoorium).

 

Kool annab kutseharidust põhi- ja keskkooli baasil ning viib läbi kutsealast eelõpet. Alates 2009. aasta sügisest pakub kool tasulist täiskasvanu täienduskoolitust, kus kõigil huvilistel on võimalus õppida muusikat (pillimängu, laulu, koosmängu, muusikateoreetilisi aineid) nii esmase kui täiend- ja ümberõppena.

Aadress: Vabaduse väljak 4, Tallinn
Asukoht: Harjumaa
Telefon: 6443626
E-posti aadress: otsakool@otsakool.edu.ee
Koduleht: http://www.otsakool.edu.ee
Erivajadused:
 • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • põhiharidus
 • keskharidus
Erialad:
 • klaver
 • keelpillid
 • puhkpillid
 • löökpillid
 • akordion, kannel
 • laulmine
 • kooridirigeerimine
 • muusikateooria
 • kompositsioon
 • klaverite hooldusmeister
 • helindaja
 • rütmimuusika - pillid - puhkpillid, löökpillid, kitarr, akordion, klaver
 • rütmimuusika - laulmine
Saadav haridus:
 • kutseharidus