Kool

Nimi: Heino Elleri nim Tartu Muusikakool
Tutvustus:

Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool on muusikalise suunaga riiklik kutseõppeasutus, olulisim muusikaõppeasutus Lõuna-Eestis.
Elleri Muusikakooli on 1919. a. Eesti Helikunsti Seltsi poolt asutatud Tartu Kõrgema Muusikakooli järglane.

Õpilaskonna saab jagada noorteosakonnas ja keskastmes õppijateks.
Elleri muusikakooli noorteosakonnas õpivad 1.-9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt üldhariduskoolis. Noorteosakonnas saab õppida klaverit, keelpille, puhkpille, löökpille, akordionit ja harfi.

Keskastmes saab omandada haridust nii põhi- kui keskhariduse baasil. Põhihariduse baasil kestab õpe 4 aastat, gümnaasiumihariduse baasil 3 aastat. Keskastmes saab õppida klaverit, orelit, keelpille, puhkpille, löökpille, akordionit, klassikalist laulu, kooridirigeerimist, muusikateooriat, kompositsiooni ja rütmimuusikat.

Kool viib läbi ka täiendõpet täiskasvanutele.
 

Aadress: Lossi 15, Tartu
Asukoht: Tartumaa
Telefon: 7423705
E-posti aadress: kool@tmk.ee
Koduleht: http://www.tmk.ee
Erivajadused:
 • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • põhiharidus
 • keskharidus
Erialad:
 • klaver, orel
 • keelpillid
 • puhk- ja löökpillid
 • akordion
 • klassikaline laulmine
 • kooridirigeeriminine
 • kompositsioon ja muusikateooria
 • rütmimuusika
Saadav haridus:
 • keskeriharidus
 • kutseharidus