Kool

Nimi: Porkuni Kool
Tutvustus:

Pakume häid õppimisvõimalusi mõõduka- ja raske intellektipuudega, liitpuudega lastele ning ka kerge vaimupuudega algklassiõpilastele. Porkuni Kooli eelisteks kodukohakooli ees on kõikide õpilaste individuaalsuse arvestamine õppeprotsessis, eriväljaõppega pedagoogide olemasolu ning looduslikult kaunis ja tasakaalustav õpikeskkond. Väärib märkimist, et iga kooli lõpetaja saab põhiharidust tõendava dokumendi.

Aadress: Ilumäe tee 6, Porkuni küla, Tamsalu vald
Asukoht: Lääne-Virumaa
Telefon: 3222369
E-posti aadress: kool@porkunikool.ee
Koduleht: http://www.porkunikool.ee/
Erivajadused:
  • liikumispuue
  • nägemispuue
  • kuulmispuue
  • intellektipuue
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhihariduse nõudeta
Saadav haridus:
  • algharidus
  • põhiharidus