Kool

Nimi: Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool
Tutvustus:

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli asutas riigivanema Konstantin Pätsi initsiatiivil 1938. aastal Eesti Punase Risti Peavalitsus.

 

Vabaõhukool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele.
Kooli õppekeel on eesti keel. Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.
Koolis tegutsevad järgmised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad:
1) klassid tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele;
2) väikeklassid autismi spektri häiretega ning aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega õpilastele.

Aadress: Vabaõhukooli tee 7 (remondiootel), Kase 61, Tallinn
Asukoht: Harjumaa
Telefon: 6006453
E-posti aadress: kontakt@vabakool.edu.ee
Koduleht: http://www.vabakool.edu.ee/
Erivajadused:
  • intellektipuue
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhihariduse nõudeta
Saadav haridus:
  • põhiharidus