Kool

Nimi: Tartu Emajõe Kool
Tutvustus:

Tartu Emajõe Kool on riigikool nägemispuudega lastele. Koolis saavad lapsed hariduse nii põhikooli, gümnaasiumi, kui ka lihtsustatud - ja toimetuleku õppekava alusel.

Eesmärk
Nägemispuudega õpilaste hariduslike eripärade igakülgne arvestamine ning toetav ja lugupidav suhtumine laste eripärasse

Aadress: Vabaduse pst 9, Tartu
Asukoht: Tartumaa
Telefon: 742 3639
E-posti aadress: kool@tek.tartu.ee
Koduleht: http://www.tek.tartu.ee/
Erivajadused:
  • nägemispuue
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhihariduse nõudeta
Saadav haridus:
  • algharidus
  • põhiharidus
  • keskharidus