Kool

Nimi: Tartu Hiie Kool
Tutvustus:

Tartu Hiie Kool on riigikool, kus õpivad kuulmis- ja kõnepuudega õpilased kogu vabariigist. Koolis õpib üle 300 õpilase üle kogu Eesti.

Kuulmispuudega laste osakonnas õpivad kuulmislangusega ja kurdid õpilased, kelle vanemad tahavad anda oma lapsele kõnekeelse hariduse. Koolis õpetatakse suulist (ja kirjalikku) kõnet, toetudes kuulmisjääkidele, suultlugemisele ja sõrmendamisele. Mõistete selgitamisel kasutatakse ka viipekeelt.
Põhikooli haridus omandatakse 11 aastaga.

Kõnepuudega laste osakonnas õpivad normaalse kuulmise ja primaalselt kahjustamata intellektiga õpilased, kellel esinevad lugemis- ja kirjutamisraskused, alakõne, häälduspuuded, mis takistavad õpilasel rahuldavalt õppida tavakoolis.


Põhikooli haridus omandatakse 10 aastaga.

Aadress: Hiie 11, Tartu
Asukoht: Tartumaa
Telefon: 742 2293
E-posti aadress: hiiekool@hiie.tartu.ee
Koduleht: http://www.hiie.tartu.ee/?lang=est
Erivajadused:
  • kuulmispuue
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhihariduse nõudeta
Saadav haridus:
  • põhiharidus