Kool

Nimi: Vastseliina Internaatkool
Tutvustus:

Vastseliina Internaatkool pakub õppimisvõimalust tundeelu ja käitumishäiretega lastele.
Õpilased elavad kooli internaadis ja on osalisel riiklikul ülalpidamisel.
Õppetöö toimub põhikooli riikliku õppekava alusel õppekava alusel.
Õpilasi võetakse kooli vastu nõustamiskomisjoni otsusega psühhiaatri diagnoosi alusel 3. – 9. klassi.

Aadress: Võidu 32, Vastseliina
Asukoht: Võrumaa
Telefon: 7828611
E-posti aadress: vastsik@hot.ee
Koduleht: http://kaqula.havike.eenet.ee/wordpress/
Erivajadused:
  • intellektipuue
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhihariduse nõudeta
Saadav haridus:
  • algharidus
  • põhiharidus