Kool

Nimi: EBS Gümnaasium
Tutvustus:

EBSi Gümnaasiumi õppekavas on kolm õppesuunda: Euroopa õpingute, ettevõtluse ja rahvusvaheline suund.

Ettevõtluse klassis on peale põhiõppeainete järgmised majandusõppe kursused: turundus, juhtimine, finantsvahendus ja pangandus (õpetamisse on kaasatud külalistena edukad ettevõtjad, juhid ja ülikooli õppejõud).
Euroopa õpingute raames toimuvad temaatilised konverentsid ja konkursid, külas käivad Euroopa Liidu spetsialistidest külalisõpetajad ning käiakse väljasõitudel (sealhulgas õppereisidel teistes Euroopa riikides).
Rahvusvahelises klassis õpitakse inglise keeles. Õppekava läbimine tagab lõpetajatele ladusa toimetuleku ingliskeelsetes ülikoolides (77% vilistlasi on jätkanud õpinguid välismaal).

Sisseastujal tuleb teha test eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles. Palume enne täita sooviavaldus ning seejärel saadame Teie e-postile edasised juhised.

Aadress: Lauteri 3, Tallinn
Asukoht: Harjumaa
Telefon: 6651384
E-posti aadress: gymnaasium@ebs.ee
Koduleht: http://www.ebs.ee/ee/gumnaasium/
Erivajadused:
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhiharidus
Saadav haridus:
  • keskharidus