Kool

Nimi: Hugo Treffneri Gümnaasium
Tutvustus:

Hugo Treffneri Gümnaasiumile on tähtis traditsioone hoides ja samas tulevikku vaadates motiveerida iga õpilast ja õpetajat ennast akadeemiliselt arendama. Kool kannab vastutust iga koolipere liikme eest ja aitab orienteeruda muutuvas ühiskonnas. Aineõpetajate koostöö tulemusena on tagatud iga õpilase võimetekohane areng.
HTG on usaldusväärne koostööpartner lastevanematele, haridusasutustele ja kooli omanikule.

Aadress: Munga 12, Tartu
Asukoht: Tartumaa
Telefon: 7461715
E-posti aadress: kantselei@htg.tartu.ee
Koduleht: http://www.htg.tartu.ee/
Erivajadused:
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhiharidus
Saadav haridus:
  • keskharidus