Kool

Nimi: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Tutvustus:

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis saab süvendatult õppida kolmel klassikalisel suunal - reaal- ja loodusaineid, humanitaaraineid ja ühiskonnahariduse aineid.

Gümnaasiumis on rakendatud perioodõpe. Õpilasel on võimalik oma õpingute kava koostamisel valida nii õppesuunda süvendavaid kui õppesuundi siduvaid aineid rohkem kui 40 valikkursuse hulgast.

Aadress: Vanemuise 35, Tartu
Asukoht: Tartumaa
Telefon: 7361950
E-posti aadress: kool@jpg.tartu.ee
Koduleht: http://www.jpg.tartu.ee/
Erivajadused:
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhiharidus
Saadav haridus:
  • keskharidus