Tööotsija CV

CV nimi: keeleõpe- ja -korrektuur
Soovitava töökoha kirjeldus: Pakun saksa keele õpet, õpiabi/-tuge Skype' või meili vahendusel, arvutis (mail) teostatavat keelealast tööd - korrigeerimist, tekstide koostamist, tõlget suunal saksa-eesti ning lihtsamate (mitte-erialaspetsiifiliste) tekstide puhul ka tõlget eesti keelest saksa keelde.
Vanus: 45
Haridus: Kõrgharidus
Arvutioskus: Microsoft Office jt tekstitöötlusprogrammid; PowerPoint, Dropbox, vajadusel Exel, töö erinevate veebilehitsejatega, operatsioonid Windows, Linux.
Keeleoskus: eesti - emakeel; saksa keel - väga hea, inglise keel - hea, vene keel - hea,algteadmised taani, prantsuse, soome keeles, tegelenud rootsi, (brasiilia) portugali keelega
Suhtlemisoskus: hea suhtleja - eesti, saksa, inglise, vene keeles
Organisatsiooniline töö: vabatahtlik portaalis Õnnepank - saksakeelse lehe Eesti-poolne haldaja, sissekanded-postitused ÕP facebooki-lehel
Lisainfo omandatud teadmistest ja oskustest: Tartu ülikooli BA kraad (süsteem 4+2) saksa filoogias, kõrvalaine: eesti kirjandus, vabaaine: taani keel; kaks aastat eesti kirjanduse doktorantuuris (katkestanud tervislikeel põhjustel), seoses õpingutega tegelenud ka eesti kirjakeelega.
5 aastat õpinguid Tartu Lastekunstikoolis - teadmised graafilistes tehnikates, skulptuuris, maalis, kompositsioonis, kunstiajaloos.
Töökogemused: sekretär Tartu ülikooli keelekeskuses;
raamatukoguhoidja TÜ saksa filoloogia raamatukogus;
saksa keele eraõpetaja;
vabatahtlik töö tekstikorrektorina (grammatika, väljendus), saksa keele vestluses.
Soovitud töökoha asukoht: Minu kodus
Täiendav info asukoha kohta: Tartumaa
Internetiühendusega arvuti:
  • arvuti ja internet on olemas
Puudest tulenevad erivajadused: Osaline liikumis- ja nägemispuue, mis pole aga takistuseks tähtajalise iseloomuga tööl.
Abivahendid, mida kasutan igapäevaelus: Prillid
Lisainfo abivahendi kohta: Prillid -3, korteri piires liigun rulaatoriga.
Millistele tingimustele peaks töökoht vastama:
  • töökoormus väiksem
Soovitav töötasu: 10 euri tund
Lisatud: 30.01.2014 01:10
* Tööotsijaga kontakteerumiseks tuleb tööpakkujana sisse logida