Kool

Nimi: Eesti Maaülikool
Tutvustus:

Eesti Maaülikool (EM) teeb rahvusvahelisel tasemel õppe-, teadus- ja arendustööd kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades.

 

EM õppekavad on praktilise suunitlusega ning erivajadusega inimestel võivad tekkida raskused õppekava praktiliste tööde ja praktika läbimiseks. Seetõttu tuleks erivajadusega inimesel enne konkreetsele erialale kandideerimist konsulteerida õppekava juhi või ülikooli erivajadusega üliõpilaste kontaktisikuga, et välja selgitada reaalsed õppimisvõimalused ja -tingimused.

 Lisainfot saab küsida ülikooli erivajadusega üliõpilaste kontaktisikult.

Aadress: Kreutzwaldi 1a, Tartu
Asukoht: Tartu
Telefon: 731 3001
E-posti aadress: info@emu.ee
Koduleht: http://www.emu.ee/
Erivajadused:
 • liikumispuue
 • nägemispuue
 • kuulmispuue
 • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • keskharidus
Erialad:
 • majandusarvestus ja finantsjuhtimine (tasuline)
 • ökonoomika ja ettevõtlus
 • metsamajandus
 • metsatööstus
 • loodusvarade kasutamine ja kaitse
 • taastuvenergia ressursid (tasuline)
 • geodeesia
 • kinnisvara planeerimine
 • maakorraldus
 • aiandus
Saadav haridus:
 • kõrgharidus