Kool

Nimi: Eesti Mereakadeemia
Tutvustus:

Eesti Mereakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus õppe läbiviimisel lähtutakse rahvusvaheliselt tunnustatud "Meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste konventsioonist" ja teistest mereharidust reguleerivatest sätetest.

Aadress: Kopli 101
Asukoht: Tallinn
Telefon: 6135 500
E-posti aadress: eesti.mereakadeemia@emara.ee
Koduleht: http://www.emara.ee/
Erivajadused:
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • keskharidus
Erialad:
  • tüürimees
  • laeva jõuseadmed, külmutusseadmed
  • sadama majandamine, meretranspordi juhtimine
  • veeteede ohutuse korraldamine ja haldamine
Saadav haridus:
  • keskeriharidus
  • kutseharidus
  • kõrgharidus