Kool

Nimi: Sisekaitseakadeemia
Tutvustus:

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Neis valdkondades viiakse läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakutakse juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.

Aadress: Kase 61, Tallinn
Asukoht: Tallinn
Telefon: 6507850
E-posti aadress: info@sisekaitse.ee
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • keskharidus
Erialad:
 • korrektsioon
 • naksundus ja toll
 • politseiteenistus
 • päästeteenistus
 • päästja
 • päästekorraldaja
 • päästespetsialist
 • vanglaametnik
 • politseiametnik
 • piirivalvur
Saadav haridus:
 • kõrgharidus