Kool

Nimi: Tallinna Pedagoogiline Seminar
Tutvustus:

Tallinna Pedagoogiline Seminar on traditsioone ja uuendusi siduv sotsiaal- ja haridusvaldkonna rakenduskõrgkool, mille eesmärgiks on aidata kaasa inimese arengut ja toimetulekut toetava ühiskonna püsimisele Eestis.

Aadress: Räägu 49, Tallinn
Asukoht: Tallinn
Telefon: 6391741
E-posti aadress: tps@tps.edu.ee
Koduleht: http://www.tps.edu.ee
Erivajadused:
 • liikumispuue
 • nägemispuue
 • kuulmispuue
 • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • keskharidus
Erialad:
 • koolieelse lasteasutuse õpetaja koos lisaerialdega eesti keeles
 • koolieelse lasteasutuse õpetaja koos lisaerialdega vene keeles
 • noorsootöö koos lisaerialadega eesti keeles
 • noorsootöö vene keeles
 • noorsootöö inglise keeles
 • sotsiaaltöö
Saadav haridus:
 • kõrgharidus