Kool

Nimi: Tallinna Tehnikaülikool
Tutvustus:

Tallinna Tehnikaülikool on ainus tehnoloogiaülikool Eestis. Siin luuakse erinevate valdkondade (tehnika-, loodus-, täpis-, sotsiaal- ja terviseteadused) sünergia.

 

Õppida soovijad kandideerivad kõik vastavalt vastuvõtutingimustele sätestatule. Hinnata tuleks oma ressurssi õppimiseks - statsionaarne RE õpe eeldab täiskoormust, mis ei pruugi erivajadusega tudengile jõukohane olla. Sellisel juhul tuleks kaaluda võimalust õppida osakoormusega, kaugõppes või läbi avatud ülikooli, et koormust paremini jaotada.

 

Õppida soovija peaks hindama, kas oma puudest lähtuvalt on tal võimalik soovitud erialal hakkama saada/töötada.

Ülikooli astutakse vastavalt sätestatud vastuvõtutingimustele. Lisaks on võimalik kandideerida eritingimustel kuni 5 puudega õppuril, täpsem info TTÜ kodulehel.
 

Aadress: Ehitajate tee 5, Tallinn
Asukoht: Tallinn
Telefon: 6202002
E-posti aadress: ttu@ttu.ee
Koduleht: http://www.ttu.ee/
Erivajadused:
  • liikumispuue
  • nägemispuue
  • kuulmispuue
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • keskharidus
Saadav haridus:
  • kõrgharidus