Kool

Nimi: Tartu Ülikool
Tutvustus:

Kõrghariduse esimese astme riigieelarvevälistele õppekohtadele võetakse igal aastal vastu ja vabastatakse õppekulude hüvitamisest õppekavale vastuvõtuks vajaliku minimaalse punktisumma ületanud neli kõige kõrgema punktisumma saanud piiratud töövõime (vähemalt 40%, kuulmispuude puhul vähemalt 30%) või puudega (raske või sügav puue) üliõpilast (kaks päevasesse õppesse ja kaks avatud ülikooli õppesse), kelle määrab vastuvõtu juhtkomisjon (kõrghariduse teise astmesse vastavalt üks päevasesse ja üks avatud ülikooli õppesse) (vt. Tasemeõppe õppekulude hüvitamise tingimused ja kord).

 

Piiratud töövõime või puude alusel õppekulude hüvitamisest vabastamisele kandideerides on vajalik sisseastumisdokumentidele lisada ka sotsiaalkindlustusameti otsus töövõime kaotuse protsendi (vähemalt 40%, kuulmispuude puhul vähemalt 30%) või puude raskusastme määramise (raske või sügav puue) kohta.

Ligipääsetavus: Kõik liikumispuudega Tartu Ülikooli peahoone ja raamatukogu külastajad saavad hoones liikumiseks laenutada rulaatorit või ratastooli.
Aadress: Ülikooli 18, Tartu
Asukoht: Tartu
Telefon: 737 5100
E-posti aadress: info@ut.ee
Koduleht: http://www.ut.ee/et
Erivajadused:
 • liikumispuue
 • nägemispuue
 • kuulmispuue
 • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
 • keskharidus
Erialad:
 • usuteadus
 • õigusteadus
 • proviisor
 • ajalugu
 • filosoofia
 • inglise keel ja kirjandus
 • kirjandus ja kultuuriteadused
 • kehaline kasvatus ja sport
 • ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • eripedagoogika
Saadav haridus:
 • kõrgharidus