Kuidas koostada avaldust

Milleks on vaja avaldust?

 

Avaldus võimaldab kandideerijal:

 

 • anda tööandjale teada, millisele ametikohale kandideeritakse;
 • tuua välja kandideerija isikupära ja osutada tähelepanu tugevatele külgedele;
 • põhjendada sobivust antud ametikohale;
 • näidata oma teadmisi firmast, kuhu kandideeritakse;
 • lisada midagi täiendavalt.


Erinevalt CV-st tuleb avalduses kasutada oma kirjutamis- ja veenmisoskust. Läbimõtlematult koostatud kiri võib kustutada kandideerija lootused töökohale. Sama tagajärg võib olla ka sellel, kui avaldust ei lisata.

 
Seda dokumenti on kahel kandjal:


paberkandjal – kandideerijale võidakse konsultatsioonifirmast oma dokumentidele vastuseks saata avalduse vorm. Samuti võib juhtuda, et enne intervjuud palutakse firmas kohapeal taoline dokument täita;


elektroonilisel kujul – tavaliselt on see kättesaadav firma kodulehekülje vakantsete ametikohtade rubriigis või internetipõhise värbamisagentuuri andmebaasi lehel.


Sooviavaldus lisatakse CV-le ning see peaks sisaldama järgmist:

 

 • kust saadi informatsiooni tööpakkumise kohta;
 • lühike seletus, miks ollakse otsustanud kandideerida ja mis põhjusel arvatakse end olevat just kõige õigem kandidaat antud ametikohale;
 • sooviavalduses võiks välja tuua sellised aspektid, mis võivad  CV-s olla jäänud ebaselgeks või mida eriti soovitakse rõhutada;
 • kui tööpakkumise kuulutuses on palutud ära märkida palgasoov, siis märkida see sooviavaldusse.


Soovitused avalduse koostamiseks:


 • Sooviavalduse koostamisel kasutada lihtsat stiili.
 • Jälgida, et kiri oleks korrektselt vormistatud ega sisaldaks kirja- või faktivigu.
 • Kontrollida, et avaldus sisaldaks avaldaja nime ja kontaktandmeid, firma andmeid, kuhu kandideeritakse, kuupäeva ja avaldaja  allkirja.

 

NÄIDE

Näited  allalaadimiseks: MS Word .doc; Rich Text Format .rtf

 

Abimaterjalina kasutatud CV-Online nõuandeid