Kuidas koostada motivatsioonikirja

Motivatsioonikiri vastab potentsiaalse tööandja küsimusele: "Miks ma peaksin värbama just selle inimese?"

 

 • Adresseerige motivatsioonikiri konkreetsele inimesele või firmale.
 • Vormistage kiri klassikalise ärikirjana, nii et saatja kontaktandmed paiknevad kirja ülemises paremas nurgas.
 • Motivatsioonikiri ei tohi olla liiga pikk, sobilik maht on maksimaalselt 200 - 250 tähemärki ühel lehel. Trükitähti ei soovitata kasutada.
 •  Kiri tuleks üles ehitada lõikude kaupa:

  esimene lõik: üldine informatsioon ja pöördumise põhjus. Kui vastate konkreetsele tööpakkumisele, märkige ära, missugusele ametikohale kandideerite ning mis on pakkumise allikas (nt projektijuhi ametikoht, tööpakkumine firma kodulehel).

  teine lõik: haridustase, oskused ja varasemad saavutused, mis tõestavad teie sobivust. Lugege tähelepanelikult läbi nõudmised ja kirjeldage seejärel oma pädevust. Tõestage selgituste abil, et nii see ka on. Alustage kogemustest ja näidake, kuidas te olete neist õppinud. See lõik peaks vastama küsimusele, miks just teie sobite sellele ametikohale.

  kolmas lõik on võtmeosa: miks te olete sellest väljakutsest huvitatud ja mida uus töökoht teile annaks; milliseid kogemusi te saaksite, missuguseid oskusi see teis arendaks ja kuidas see teie kui spetsialisti väärtust tõstaks. See lõik peaks veenma tööandjat, et te suudate anda oma tööga firmale lisaväärtust.

  kolmanda ja neljanda lõigu vahele jätke pisut tühja ruumi, et kõige olulisem tekst oleks lugejale paremini haaratav. Siin märkige ära, et motivatsioonikirjale on lisatud ka CV, mis võiks tööandjale huvi pakkuda. Näidake üles initsiatiivi tööintervjuu osas ja paluge endaga ühendust võtta. Lõppu kirjutage kuupäev, nimi ja allkiri.  NÄIDE

 

Näited allalaadimiseks: MS Word .doc Rich Text Format  .rtf

 

Abimaterjalina kasutatud CV-Online nõuandeid