Mida jälgida tööpakkumise koostamisel

Infoportaali InvaInfo.ee Töö ja Koolituse osas tuleks tööpakkumise koostamisel lähtuda sihtgrupist ja pakutavatest võimalustest.

Võimalikult detailselt tuleks kirjeldada pakutavat tööd:

 

Näide: pakume osalise tööajaga tööd andmesisestajale, võimalik töötada kodus ja kohapeal, sobib ratastooli kasutajale, samuti

kuulmispuudega inimesele, kuna suhtlemine toimub meilitsi või msn-i kaudu.

 

Erivajadusega inimese töölevõtmine nõuab eelkõige mõistmist.

 

Puuetega inimeste tööjõu hulka kaasamise eelised tööandjale:

 • puuetega inimesed on niisama tootlikud ja usaldusväärsed kui teised töötajad
 • puuetega inimesed püsivad ühel töökohal kauem ja nendega juhtub harvemini tööõnnetusi
 • ettevõte vähendab personali vähese liikuvuse tulemusena kulusid
 • meeskonna väärtushinnangud ja töö tõhusus paranevad töökohtades, kus ettevõte on taganud head töötingimused puuetega töötajale
 • tööandja kujundab puuetega inimeste töölevõtmisega endale soodsa maine
 • avaneb võimalus kasutada seni rakendamata andeid
 • ettevõtted, kus on edukalt tööle võetud puuetega inimesed, leiavad endale paremini uusi töötajaid
 • igapäevaelu toimetulekuraskuste ületamine on puuetega inimesed muutnud leidlikuks – neil on hea probleemide lahendamise oskus töökohal, mis annab igale töötajale lisaväärtust
 • puuetega inimesed oskavad kõige paremini välja selgitada, arendada ja toota tooteid või osutada teenuseid,
  mis on suunatud erivajadustega inimestele (lisaks puuetega inimestele ka väikelaste emadele,
  lastele, eakatele jne)
 • kui on loodud juurdepääs ettevõttesse puudega töötajale, on see ühtlasi tagatud ka puuetega klientidele,
  mis muudab ettevõtte atraktiivsemaks ja külastatavamaks ka kõigile teistele klientidele ja huvirühmadele
  (otseselt ligipääsetavuse mõttes, aga ka teenindamise, suhtumise jms mõttes)
 • tööga hõivatud puuetega inimesed annavad oma panuse riigi maksusüsteemi ja seeläbi avalike teenuste
  arendamisse
 • puuetega inimeste tööga hõivamine võimaldab vähendada sotsiaaltoetustele kuluvaid summasid

...

Edasi loe siit:  Miks ja kuidas värvata tööle puudega inimest 

Allikas: http://www.sm.ee/

 

Lisaks:

Puue ja töö: hea tava käsiraamat tööandjale 

Allikas: http://www.pite.ee/index.php?lang=est

 

NB! Edukas.invainfo.ee meeskonnal on õigus tööpakkumist muuta/kustutada kui on alust arvata, et esitatud andmed ei vasta tõele või ei ole kooskõlas heade tavade ning eetikanormidega