Muud soovitused

Soovituskirjast

 

Soovituskirja lisamine oma sooviavaldusele/motivatsioonikirjale võib osutuda vajalikuks siis, kui on äsja lõpetatud kool ning ei omata veel töökogemust. Samuti juhul, kui ollakse näiteks mingi perioodi töötanud mujal riigis. Soovituskiri ei oma üldjuhul väga olulist kaalu, pigem on tegemist formaalsemat laadi dokumendiga.


Soovituse andjaks võib seega olla näiteks õppejõud ülikoolis, kursuse või uurimistöö juhendaja, samuti otsene juht, kui töötati mõnes välisriigis asuvas ettevõttes. Soovitaja puhul on oluline, et ta tunneks soovitatava  töö- või õppimisstiili põhjalikumalt ning et nende koostöö oleks aset leidnud viimaste aastate jooksul.


Soovituskiri peaks sisaldama iseloomustust, milline on soovitatava töö- ja õppimisstiil, kuidas hindab soovitaja soovitatava toimetulekut antud ülesannetega, võimelisust meeskonnatööks, samuti tema olulisemaid iseloomuomadusi.

 

 

Üldisi soovitusi

 

  • Kandideerimisdokumendid peaksid ühest küljest näitama, et tegu on sobiva inimesega konkreetsel konkursil, teisalt vastama tööandja küsimusele, miks ta peaks just selle inimese tööintervjuule kutsuma. Kõik, mis dokumentides kirjas, peab küll olema atraktiivne kokkuvõte senisest karjäärist, kuid siiski tõene. Muidu võite sattuda tööle firmasse, kuhu tegelikult ei oodatud mitte teid, vaid ideaalpilti teist.

 

  • Dokumendid tuleks koostada konkreetsest konkursist lähtuvalt – tuua esile need töökogemused, oskused, kogemused, mis vastavad just selle ametikoha nõudmistele.

 

  • Kui teil ei ole eriti töökogemusi ja teil polegi millestki kirjutada, siis tuleb kirjeldada põhjalikumalt oma ootusi töö suhtes ja panna kirja projektid ja asjaajamised, mis näitavad teie tegemisi töises valguses.

 

  • Enne ärasaatmist on hea, kui mõni kõrvaline inimene teie kandideerimisdokumendid läbi loeks ja esmamuljet hindaks. Samuti oleks hea lasta need üle vaadata keelespetsialistil, eriti juhul kui tegemist on võõrkeelsete dokumentidega. 

 

Kasutatud CV online materjale