Kool

Nimi: Tallinna Nõmme Gümnaasium
Tutvustus:

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi  missioon on kaasa aidata õpilase isiksuse väljakujunemisele ja tänapäevatasemele vastava hariduse väärtustamisele, tagades riiklikus õppekavas nõutavad pädevused ning üldoskused. TNG on konkurentsivõimeline, loominguline, arenev ja avatud organisatsioon.

 

TNG on üldhariduskool, kus on võimalik omandada põhiharidust ja gümnaasiumiharidust. TNG põhikooli ja gümnaasiumiaste asuvad füüsiliselt lahus, kool töötab kahes majas: 1. – 8 . klass Hiiu majas (Raudtee 55) ja 9. – 12. klass Nõmme majas (Raudtee 73 ). Hoonete vahekaugus on 600 meetrit.

 

Aadress: Raudtee 73, Tallinn
Asukoht: Harjumaa
Telefon: 6572133
E-posti aadress: tng@tng.ee
Koduleht: http://www.tng.ee/
Erivajadused:
  • muud tervisehäired
Nõutav haridus vastuvõtul:
  • põhihariduse nõudeta
  • põhiharidus
Saadav haridus:
  • põhiharidus
  • keskharidus