Töö ja Koolitus - edukas.InvaInfo.ee

Infoportaali InvaInfo.ee Töö- ja Koolituse osa on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele leidmaks informatsiooni töö ja koolitus võimaluste kohta. 

 

Portaalist leiab tööpakkumisi, erinevaid kursuseid ja juhendeid, et leida just oma võimetele ja vajadustele parim rakendus. Tööandjatel on aga võimalus valida endale sobiv töötaja aktiivsete tööotsijate hulgast.

 

Aktiivsed tööotsijad ja tööpakkujad saavad:

 

Lisaks on portaalis tööotsijatel võimalik saada informatsiooni täiendkoolituste, seadusandluse ja karjäärinõustamise kohta.

 

 

* Portaali kasutamine on tööotsijatele, tööpakkujatele ja koolitajatele TASUTA.

 

Veebilehte toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti "Puuetega inimestele haridus kättesaadavamaks" kaudu.