Töö ja Koolitus

Teile avanev töö- ja koolitusportaal erineb teistest samalaadsetest selle poolest, et on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele. Samas annab see võimaluse ka pikaajalistele töötutele, lastega kodus olevatele emadele ja teistele inimestele, kes ei ole leidnud endale sobivat tööd, mis vastaks nende võimetele ja vajadustele.

Portaali saab sisestada kõikvõimalikku informatsiooni oma oskuste, hariduse, töökogemuse ja erivajaduste kohta, ilma et peaks kartma konkurentsi tervete inimeste poolt. Tööandjad saavad omakorda julgustada kandideerima ka erivajadustega inimesi. Lisaks on portaalis tööotsijatel võimalik saada koheselt informatsiooni täiendkoolituste, seadusandluse ja karjäärinõustamise kohta.

Portaali ülesehitus püüab jälgida, et tööotsijal ja tööpakkujal oleks lihtsam oma andmeid sisestada. Koolituse rubiigis on kasutajatel hõlbus leida enesele sobivaim koolitus, koolitajatel omakorda on hea võimalus teavitada algavatest kursustest, mis sobivad ka puuetega inimestele. Portaali kasutamine on tööotsijatele, tööpakkujatele ja koolitajatele tasuta.