Tööotsija CV

CV nimi: Ülle Rohtmets
Vanus: 57
Haridus: Põhiharidus
Arvutioskus: minimaalne
Keeleoskus: eesti keel
Suhtlemisoskus: eesti keel
Oskused, mis on seotud hobidega: kudumine,õmblemine
Töökogemused: .õmblemine.
Soovitud töökoha asukoht: Minu kodus
Täiendav info asukoha kohta: Pärnumaa
Isikliku sõiduvahendi olemasolu:
  • auto on olemas
Internetiühendusega arvuti:
  • arvuti ja internet on olemas
Abivahendid, mida kasutan igapäevaelus: Prillid
Millistele tingimustele peaks töökoht vastama:
  • töökoormus väiksem
Soovitav töötasu: 200eurot
Lisatud: 01.02.2013 10:19
* Tööotsijaga kontakteerumiseks tuleb tööpakkujana sisse logida