Tööotsija CV

CV nimi: Kaido Mäeveer
Soovitava töökoha kirjeldus: kujundustööd kodusest arvutist tellijale
Vanus: 70
Haridus: Kesk-eriharidus
Arvutioskus: Corel Draw kujundusprogramm,
MS Word
Keeleoskus: eesti, vene, soome
Suhtlemisoskus: avatud, liikumispuude tõttu kodune
Oskused, mis on seotud hobidega: tekstide koostamine
Organisatsiooniline töö: töötanud PR alal
Lisainfo omandatud teadmistest ja oskustest: Oskan kujundada: plakateid, flaiereid, etikette, kleebiseid, trükiseid, lippe,vimpleid, kutseid, visiitkaarte jms. Viimased aastad kujundanud pakendeid, kuid kujundanud ka vaateaknaid, ruume
fassaade.
Töökogemused: 40 aastat kujunduskunstnikuna (kunstikooli haridus),
teinud ka PR tööd ühes värvitööstuses, tegelenud
reklaamiga nii paberil, kui meedias.
Soovitud töökoha asukoht: Minu kodus
Täiendav info asukoha kohta: Kogu Eesti
Internetiühendusega arvuti:
  • arvuti ja internet on olemas
Puudest tulenevad erivajadused: Olen 9 aastat liikumispuudega kodus, siin saan liigutud kepi abil. Elan maal ja kodunt väljasõite teen harva, tööd saan interneti kaudu edukalt tehtud.
Abivahendid, mida kasutan igapäevaelus: Kepp või kark/kargud
Soovitav töötasu: kokkuleppel
Lisatud: 17.07.2013 13:44
* Tööotsijaga kontakteerumiseks tuleb tööpakkujana sisse logida